Icebar Oslo har per 30. september 2013 blitt nedlagt.

Icebar Oslo has per 30 September 2013 been discontinued.